Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 19 ηλεκτροφόρων περιφράξεων