Διευκρινήσεις Πρόχειρου Διαγωνισμού παραγώγης φωτογραφικών λευκωμάτων