Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας Δορυφορικών εικόνων (Τηλεπισκόπισης) αλλά και των απαραίτητων δορυφορικών εικόνων