Ιστορικό Ίδρυσης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, ιδρύθηκε το 2002 με το Νόμο 3044 και αποτελεί τον αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, για την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, σε συνεργασία με τις Δασικές και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες. Η νομική μορφή του είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, των οικείων Περιφερειών και Δήμων, ειδικοί επιστήμονες, παραγωγικές οργανώσεις και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Ως μέλη του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθν. Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου έχουν ορισθεί:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Χαρακτηρισμός μέλους (εκπροσώπηση)ΟνοματεπώνυμοΠαρατηρήσεις
Ειδικός ΕπιστήμοναςΔρ. Γεώργιος ΜαλλίνηςΠρόεδρος
Δασολόγοςτου Δ.Σ.
Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Ηπειρος)Τσουμάνης Αναστάσιος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Εκπρόσωπος Π-ΜΚΟΤζιόβας Κων/νοςΓραμματέας
του Δ.Σ.
Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑΜαρμάρα Κάτια
Δασολόγος,
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Εκπρόσωπος Δήμου ΓρεβενώνΚουπτσίδης ΔημοσθένηςΑντιπρόεδρος
Δήμαρχος Γρεβενώντου Δ.Σ.
Εκπρόσωπος Περιφερειών Ηπείρου – Δυτ. ΜακεδονίαςΚαχριμάνης Αλέξανδρος
Περιφερειάρχης Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Μακεδονία)Τζατζάνης Ιωάννης
Δασολόγος
Δ/νση Δασών Γρεβενών
Εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & ΤροφίμωνΠαππάς Μάνθος
Δασοπόνος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Υπ. Ανάπτυξης (Οικονομίας, Ανταγ. & Ναυτιλίας)Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ ΙωαννίνωνΤσιομπίκος Νικόλαος
Δήμαρχος Μετσόβου
Κοινός Εκπρόσωπος Εν. Αγρ/κών Συν/σμών Ιωαννίνων & ΓρεβενώνΠαπαθανασίου Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. ΕΑΣ Ιωαννίνων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Χαρακτηρισμός μέλους (εκπροσώπηση)ΟνοματεπώνυμοΠαρατηρήσεις
Ειδικός ΕπιστήμοναςΚυριαζόπουλος Απόστολος
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Ηπειρος)Θεμελή Αικατερίνη
Δασολόγος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Π-ΜΚΟΜερτζάνης Γεώργιος
Εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑΚουτρά Δήμητρα
Βιολόγος
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Εκπρόσωπος Δήμου ΓρεβενώνΝασίκας Ιωάννης
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Ηπείρου– Δυτ. ΜακεδονίαςΔασταμάνης Αθανάσιος
Εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ.Μακεδονίας (Μακεδονία)Μητσόπουλος Κων/νος
Δασολόγος
Δ/νση Δασών Γρεβενών
Εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & ΤροφίμωνΜακαρόνα Γιώτα
Δασολόγος
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος Υπ. Ανάπτυξης (Οικονομίας, Ανταγ. & Ναυτιλίας)Σαριμπεγιόγλου Νικόλαος
Τεχνολόγος Μηχανικός
Εκπρόσωπος ΤΕΔΚ ΙωαννίνωνΠαπαναστασίου Γαβριήλ
Κοινός Εκπρόσωπος Εν. Αγρ/κών Συν/σμών Ιωαννίνων & ΓρεβενώνΡάπτης Στέφανος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΣ Γρεβενών

Η έδρα του Φορέα Διαχείρισης είναι στο Δήμο Γρεβενών. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του, από το Φεβρουάριο του 2007, στεγάζονται και λειτουργούν στο Παράρτημα των Ασπραγγέλων του Δήμου Ζαγορίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, φύλακες και ξεναγοί εργάζονται για την προστασία, την παρακολούθηση, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την προβολή μιας από τις μεγαλύτερες χερσαίες προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας.

 

Κύριος σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η θεσμοθέτηση διαδικασιών και μέτρων για την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και η προβολής της προστατευόμενης περιοχής τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο.

 

Στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης περιλαμβάνονται:

  • Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής καθώς και των σχεδίων διαχείρισης.
  • Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται με σχετικά διατάγματα, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης μεριμνά για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα.
  • Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του.
  • Η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του.
  • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων αντικειμένων.
  • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης του.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και σκοπούς του καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του.
  • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.
  • Η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το Φορέα Διαχείρισης ή μισθώνονται από τον Φορέα κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων και η πραγματοποίηση σε αυτές των προβλεπόμενων στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης αναγκαίων παρεμβάσεων.